Leven met een beperking in horen én zien (doofblindheid)

Verlies en Rouw

Verlies van horen én zien

Bij verlies of rouw denken mensen vaak aan overlijden. Maar verlies of rouw betekent meer dan dat. Verlies van werk, scheiden, of verlies van kunnen (functies) hoort hier ook bij! Bent u beperkt in horen én zien, dan heeft u ook te maken met verlies. Niet kunnen doen wat u zou willen doen, door de beperking in horen én zien.  

 

Niet zelfstandig naar buiten kunnen, uw favoriete radioprogramma beluisteren of uw sudokupuzzel of krant in de ochtend niet meer kunnen lezen. Geen plezier meer beleven aan een verjaardagsfeest, omdat u niemand kan volgen in al het geluid om u heen. Dit zijn allemaal voorbeelden van verlies dóór een beperking in horen én zien.

Aangeboren beperking in horen én zien

De wereld is niet altijd toegankelijk voor u. Taal en communicatie zijn de basis om met anderen in contact te komen. Naast taal en communicatie zijn oriëntatie en mobiliteit ook van belang. Omdat u niet overal vanzelfsprekend aan mee kan doen, kan er sprake zijn van verlies.

Verworven beperking in horen én zien

U moet steeds weer een stukje meer zelfstandigheid inleveren. Het raakt uw ontwikkeling van uw identiteit, uw eigen regie en toekomstbeeld. U moet uzelf continue weer aanpassen. U heeft te maken met levend (progressief) verlies.

Leeftijdsgerelateerde beperking in horen én zien

Vaak wordt deze vorm van doofblindheid onderschat. Er wordt gedacht: 'Dat hoort nu eenmaal bij mijn leeftijd'. U kan te maken hebben met verlies van uw zelfstandigheid. Van belang is het voorkomen eenzaamheid (sociaal isolement). Deze beperking wordt nog weleens verward (verkeerd gediagnosticeerd) met dementie.

Vanuit de verlies – en rouwtherapie werd vroeger gedacht: u moet de volgende rouwtaken doorlopen en dan heeft u het verlies geaccepteerd.

  1. accepteren dat iets/ de overledene er niet meer is
  2. doorleven van de emoties
  3. aanpassen aan een leven zonder iets/de overledene
  4. Iets/de overledene emotioneel een plaats geven en opnieuw in het leven investeren

Tegenwoordig is hier een andere visie voor. De rouwtaken kunnen nog steeds van toepassing zijn, maar is geen lijstje wat u op volgorde af kan vinken. Tegenwoordig zien wij dat verlies niet ‘klaar’ is, maar dat mensen leren leven mét het verlies.  

Mensen zigzaggen tussen Verliesgericht- en Herstelgericht gedrag.

Tegenwoordig zien wij dat verlies niet ‘klaar’ is, maar dat mensen leren leven met het verlies.