E-learning

Als ogen en oren het niet goed doen, wat dan?

In deze e-learning/online cursus maakt u kennis met drie personen die een beperking hebben in horen én zien, ook wel doofblindheid genoemd. U krijgt inzicht in hoe divers de doelgroep met doofblindheid is, wat doofblindheid voor hen betekent in hun dagelijks leven en krijgt u handvatten voor hoe om te gaan met mensen met doofblindheid.

Voor wie?

Voor iedereen die nog niet bekend is met doofblindheid en te maken heeft of gaat krijgen met mensen uit deze doelgroep.

Wat leer je?

Na het doorlopen van deze online cursus kunt u:

  • aangeven wat onder doofblindheid wordt verstaan,
  • de verschillende uitingsvormen van doofblindheid benoemen (aangeboren, verworven en door ouderdom),
  • aangeven hoe doofblindheid het dagelijkse functioneren beïnvloedt met betrekking tot participatie (toegang tot informatie, communicatie), zelfredzaamheid (oriëntatie en mobiliteit) en psychisch welbevinden en energiehuishouding,
  • aandachtspunten benoemen die nodig zijn in het leggen van contact, de communicatie en begeleiding.

Inhoud

Iemand met doofblindheid, welke vorm dan ook, kan in het dagelijks leven verschillende problemen ervaring op de volgende gebieden: participatie, zelfredzaamheid, psychisch welbevinden en energiehuishouding.

Het eerste deel van de cursus geeft algemene uitleg wat doofblindheid inhoudt en de gebieden waarop iemand met doofblindheid problemen kan ervaren. In het tweede deel krijgt u een inkijkje in het leven van drie personen uit de drie subgroepen. Hoe gaan zij met doofblindheid om? U krijgt handvatten hoe u rekening kunt houden met de beperkingen die zij ervaren en waarmee u elkaar beter leert begrijpen.

Studiebelasting

Zelfstudie: 45 minuten.

Bijzonderheden

De e-learning is ontwikkeld door DB-connect zelf.

E-learning