Veelgestelde vragen

Voor vragen over een beperking in horen én zien kunt u altijd contact met ons opnemen. Hieronder ziet u de meest gestelde vragen.

Wanneer u op de vraag klikt verschijnt het antwoord.

Ik heb beperkingen in horen en zien, maar ben niet doof of blind. Kan ik dan bij DB-connect terecht?

Ja dat kan. U valt binnen de doelgroep van DB-connect als u zowel beperkingen heeft in horen als zien. U hoeft dus niet totaal doof en/of blind te zijn. Het maakt ook niet uit op welke leeftijd u de beperkingen in horen en zien heeft gekregen.

Mijn vader gaat steeds slechter zien en horen. Kunnen we bij u terecht voor hulp?

Ja, u kunt bij DB-connect terecht. Wij bieden zelf geen hulp, maar we kunnen u informatie geven over een leeftijdsgerelateerde beperking in horen én zien (ouderdomsdoofblindheid). Ook kunnen wij u helpen duidelijkheid te krijgen in wat er nodig is aan hulp, zorg of begeleiding. En wij kunnen u adviseren over verschillende organisaties waar uw vader terecht kan.

Ik ben slechthorend en slechtziend. Waarom word ik dan doofblind genoemd?

Iedereen met een beperking in horen én zien valt binnen de doelgroep doofblindheid. Dit kan verwarrend zijn, want niet iedereen is volledig doof en/of volledig blind. Deze term wordt echter gebruikt om aan te geven dat de beperking die daardoor ontstaat méér is dan een optelsom van een beperking in zien en horen. Het geeft weer dat het een unieke beperking is, die eigen oplossingen nodig heeft. Ook internationaal wordt de term “deafblindness” vaak gebruik voor iedereen met een beperking in horen én zien.

Welke activiteiten kan ik doen met een persoon met aangeboren doofblindheid?

Veel activiteiten en spelmateriaal zijn gericht op of maken gebruik van gehoor en visus. Toch is er veel mogelijk, als je creatief op zoek gaat. Denk aan: wandelen, meehelpen in het huishouden, trilmateriaal, massage, sensopatisch spelmateriaal (kleien, voelbak, geur/warmte spelen).
Kijk naar welke zintuigen de persoon graag gebruikt tijdens zijn bezigheden. En naar de huidige daginvulling. Wat vindt de persoon al leuk om te doen? Kan je daarop uitbereiden of variaties verzinnen? Vaak is de manier waarop je iets aanbiedt net zo belangrijk als wát je aanbiedt.

Welk communicatiesysteem is geschikt voor mijn cliënt met aangeboren doofblindheid?

Er zijn verschillende communicatiesystemen, bijvoorbeeld (tactiele)gebaren, verwijzende voorwerpen, pictogrammen, gesproken taal of een combinatie hiervan. Alvorens tot een keuze te komen, moet je weten welke voorkeuren de persoon heeft en wat het communicatieniveau is. Vaak is het communicatiesysteem niet het belangrijkste, maar de manier waarop je het gebruikt. Als communicatiepartner moet je steeds checken of je de persoon met doofblindheid goed begrepen hebt en observeren of de persoon met doofblindheid jou begrepen heeft.

Ik wil advies over passende hulpmiddelen zoals hoortoestellen, kan ik dan bij DB-connect terecht?

Heeft u een beperking in horen én zien, dan kunt u bij DB-connect terecht. Wij bespreken met u waar u tegenaan loopt, welke hulpmiddelen mogelijk geschikt zijn brengen u in contact met de organisatie die hiervoor het meest geschikt is.

Op welke voorzieningen kan ik aanspraak maken als cliënt met doofblindheid?

Er zijn diverse voorzieningen voor mensen met een beperking in horen én zien. Denk aan vervoer, woningaanpassingen, ondersteunende specialistische begeleiding, tandem via WMO, vergoedingen voor hulpmiddelen, lidmaatschappen voor sport, (financiële) bijdragen voor vakanties en ICT producten. Voor een aantal voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Het gaat niet goed met mijn cliënt met aangeboren doofblindheid. We hebben alles al geprobeerd, maar we komen er niet achter wat er aan de hand is. Wat zou er kunnen zijn?

Vaak komt er een moment in het leven dat iemand zich niet lekker voelt. Bij mensen met aangeboren doofblindheid hebben is het dan extra moeilijk om de oorzaak hiervan te achterhalen, omdat zij nauwelijks kunnen communiceren over hun eigen situatie. Problemen kunnen liggen in lichamelijk welzijn, niet begrepen worden door anderen in de communicatie, zich onveilig voelen, nare ervaringen in het verleden, andere factoren of een communicatie hiervan. Het is raadzaam deze situatie niet langer af te wachten, maar een specialist mee te laten kijken. Ook daarvoor kunt u terecht bij DB-connect.

Ik wil graag meer weten over beperkingen in horen en zien. Kunt u mij helpen?

Wij geven graag informatie over beperkingen in horen en zien. Dat bieden we aan mensen die deze beperkingen hebben, maar ook aan hun betrokkenen, professionals en andere belangstellenden. De contactpersonen van het informatiecentrum kunnen u verder helpen in het bieden van de gevraagde informatie.