Wat is doofblindheid?

Een beperking in horen én zien.

Wanneer heb je doofblindheid?

Is iemand doof of slechthorend, dan heeft men een auditieve beperking. Is iemand blind of slechtziend, dan heeft men een visuele beperking. Heeft u beide? Dan is er sprake van een beperking in horen én zien, ook wel doofblindheid genoemd.

  • slechthorend én slechtziend
  • doof én slechtziend
  • slechthorend én blind
  • doof én blind

De combinatie van beperkt zijn in horen en zien is niet ‘gewoon een optelsom’, maar zorgt voor nieuwe, eigen vraagstukken en uitdagingen.

Definities

De Nederlandse functionele definitie van doofblindheid beschrijft een beperking in horen én zien (doofblindheid) en de gevolgen hiervan op het dagelijks leven. Daarnaast is er ook een medische definitie, die gaat over hoevéél gehoor- en visusverlies iemand heeft.

Iemand met een beperking in horen én zien kan onder één van de twee definities vallen, of onder beide. In alle gevallen spreken we van doofblindheid.

Hieronder deze definities:

Functionele definitie

De functionele definitie is:

“Een beperking in horen én zien (doofblindheid) is een gecombineerde auditieve én visuele beperking. De mate van de beperkingen in horen en zien kan variëren en over de tijd heen veranderen. Iemand met een beperking in horen en zien ervaart problemen op het gebied van de communicatie, en/of de informatieverwerving en -verwerking, en/of de oriëntatie en mobiliteit, en/of het sociaal functioneren, en/of de energiebalans. Hierdoor belemmert een beperking in horen en zien de uitvoering van dagelijkse activiteiten en participatie in de maatschappij. De mate van de problemen die iemand ervaart is afhankelijk van een wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, omgevingsfactoren, eigenschappen van de gecombineerde auditieve en visuele functies, en bijkomende problematiek. Mensen met een beperking in horen en zien hebben specifieke zorg en ondersteuning nodig.”

Bij de functionele definitie zijn ook drie varianten van doofblindheid beschreven. Deze varianten zijn onderdeel van de definitie. De beschrijving van deze varianten lees je HIER.

Wilt u hier meer over lezen? Klik dan HIER om naar het officiële document te gaan.

Bron: Nederlandse Functionele Definitie van Doofblindheid

Medische definitie

De medische definitie beschrijft de lichamelijke beperkingen die iemand heeft. Deze definitie is de volgende:

“Volgens de Nederlandse medische definitie heeft iemand een beperking in horen én zien (doofblindheid) als iemand een optimaal gecorrigeerde gezichtsscherpte kleiner dan 0.3 heeft en/of diens gezichtsveld kleiner is dan 30 graden én diegene volgens een audiogram een gehoorverlies aan het beste oor heeft van gemiddeld ten minste 35 decibel bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz of van gemiddeld meer dan 25 decibel bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz (de zgn. Fletcher Index) (Zorginstituut Nederland).”

Meer lezen? Klik HIER om naar het officiële document te gaan.

Bron: Nederlandse Functionele Definitie van Doofblindheid