Ontstaan en doel

Ontstaan

In 2017 is DB-connect opgericht. Er was behoefte aan één centrale plek waar alle kennis over een beperking in horen én zien (doofblindheid) samen zou komen. Deze behoefte was er bij mensen met doofblindheid zelf, maar ook bij zorgprofessionals. De vijf organisaties Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio zijn om tafel gegaan met mensen met een beperking in horen én zien. Samen hebben zij DB-Connect in het leven geroepen.

In 2021 is er een doorontwikkeling gestart. De vijf organisaties zijn overeengekomen het informatiepunt en de expertiseontwikkeling uit elkaar te halen.

Ons doel

Een beperking in horen én zien? DB-connect is hét landelijke informatiepunt.

Ons doel is alle informatie rondom doofblindheid laagdrempelig en toegankelijk aan te bieden. Wij zijn bereikbaar voor iedereen die informatie of advies zoekt. Wij kunnen mensen wegwijs maken binnen verschillende organisaties. Zo kan de vraagsteller wanneer nodig zelf een keuze maken voor passende vervolghulp.

Wij hopen de komende jaren nog vele vragen te kunnen beantwoorden!

Expertiseontwikkeling

Deelkracht en Kennis over Zien richten zich op het ontwikkelen van kennis. Zij streven naar een toegankelijke en inclusieve maatschappij voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking.

DB-connect heeft een signalerende rol naar Deelkracht, Kennis over Zien én naar de vijf samenwerkingsorganisaties toe.