Sociale Kaart

Een digitale wegwijzer voor mensen met een beperking in horen én zien.

Bent u op zoek naar informatie over behandeling, begeleiding, onderwijs of woonvormen voor mensen met een beperking in horen én zien?

Vind het allemaal op de Sociale Kaart Doofblindheid:

Een gratis digitale wegwijzer waarop het landelijk aanbod van gespecialiseerde ondersteuning voor mensen met een beperking in horen én zien (doofblindheid) te vinden is.