Privacy en cookies

Privacyverklaring website DB-connect

DB-connect is het landelijke informatiepunt voor vragen over doofblindheid. Voor iedereen met een beperking in horen en zien, hun omgeving en verwijzers.
DB-connect is opgericht door de zorgaanbieders Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio.

DB-connect vindt privacy heel belangrijk. Persoonsgegevens die u op onze website invult, verwerken en beheren wij zo dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Wij handelen binnen de grenzen van de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk voor gebruik persoonsgegevens
De vijf samenwerkende organisaties zijn allen verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Binnen deze samenwerking is afgesproken dat Stichting Bartiméus de eerste partij is waarmee u contact kunt opnemen voor vragen over privacy,

Onderaan dit document vindt u de contactgegevens van de overige partijen.

Stichting Bartiméus is verantwoordelijk in de zin van de AVG.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Bartiméus
Renesselaan 30A
3703 AJ Zeist
Telefoon: 088 – 88 99 888
E-mail: info@bartimeus.nl

Rechtsgrond voor verwerking van uw gegevens
De gegevens die u geeft via de website geeft u vrijwillig. Derhalve is de rechtsgrond toestemming.
U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Dit kunt u doen via contact@dbconnect.info. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Voor welke doelen worden uw gegevens gevraagd:
Op onze website kunt u informatie opvragen en vragen stellen. Hiervoor hebben wij uw contactgegevens nodig zoals uw naam, e-mailadres. Als u wilt dat wij u telefonisch benaderen dan moet ook uw telefoonnummer vermelden. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen.
Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben we vaak aanvullende informatie nodig. Dit zijn vragen met betrekking op uw gezondheid. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.
Daarnaast worden gegevens geanonimiseerd gebruikt voor verbetering van onze dienstverlening.

Bewaren van gegevens
Persoonsgegevens worden twee maanden bewaard na afronding van de vragen of verwijzing. Indien gegevens langer bewaard moeten worden dan dienen deze geanonimiseerd te worden.

Delen met de deelnemende partijen
DB-connect is een samenwerkingsvorm van vijf partijen, zie de inleiding. Om u zo goed mogelijk te helpen met uw vragen of uw doorverwijzing kunnen wij informatie delen met één van de deelnemende partijen.

Delen met derden
Uw persoonsgegevens worden niet met andere partijen dan de samenwerkende partijen gedeeld.

Beveiliging
DB-connect neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met door u verstrekte persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw gegevens maar ook recht op rectificatie en vernietiging. Een verzoek kunt u hiervoor richten aan DB-connect via contact@dbconnect.info. Als aan uw verzoek niet wordt voldaan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Bartiméus via privacy@bartimeus.nl. Mocht u er op deze manier niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Omdat DB-connect alleen technische en functionele cookies gebruikt, hoeven we niet om toestemming te vragen. Deze cookies hebben namelijk geen invloed op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website technisch verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met privacy@bartimeus.nl.

Contactgegevens deelnemende partijen
Bartiméus
088 88 99 888
info@bartimeus.nl
www.bartimeus.nl

GGMD
088-4321700
contact@ggmd.nl
www.ggmd.nl

Kalorama
024-6847777
info@kalorama.nl
www.kalorama.nl

Kentalis
0800-53682547
info@kentalis.nl
www.kentalis.nl

Koninklijke Visio
088-5858585
info@visio.org
www.visio.org